Resilienssi

resilienssi

Viime vuosina resilienssi on noussut merkittäväksi käsitteeksi. Erityisen näkyvä siitä on tullut nyt korona-aikana, kun pieni virus on mullistanut arkemme ja haastanut tutut toimintamallimme. Resilienssin merkitys korostuu nimittäin yllättävissä ja vaikeissa tilanteissa ja mahdollistaa sen, että emme murru jokaisesta vastoinkäymisestä, vaan pystymme palautumaan kuormittavista tilanteista ja jatkamaan elämäämme.

Resilienssi liittyy myös vahvasti kasvavaan palveluvalikoimaani. Tulen nimittäin jatkossa tarjoamaan uutta hoitoa, joka on suunniteltu erityisesti nostamaan resilienssiäsi ja parantamaan jaksamistasi arjessa. Tässä kirjoituksessa ajattelin kertoa tarkemmin mitä resilienssillä tarkoitetaan ja miksi se on meille niin tärkeä.

 

Mistä re­si­liens­sistä on kyse?

Resilienssi määritellään tyypillisesti kyvyksi toipua vaikeista elämäntapahtumista. Se on kykymme kestää vaikeuksia, palautua ja kasvaa elämän haasteista huolimatta. Kyse on kapasiteetista, jonka avulla ihminen pystyy, usein tiedostamattaan, hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät hänen hyvinvointiaan haastavissa tilanteissa.

Resilienssi selittää miksi jotkut selviävät monista vaikeista vastoinkäymisistä, kun taas joillekin pienimmätkin koettelemukset voivat olla liikaa. Se on psyykkinen ominaisuus, jota toisilla vaan luonnostaan on enemmän kuin toisilla. Sen muodostumiseen vaikuttavat sekä biologiset ominaisuudet että kasvatus, mutta myös meidän omat kokemuksemme sekä meidän ja ympäristön väliset vuorovaikutussuhteet.

Ihmiset kohtaavat elämässään kaikenlaisia vaikeuksia. On henkilökohtaisia kriisejä, kuten sairaudet, rakkaan ihmisen menettäminen, hyväksikäyttö, kiusaaminen, työpaikan menetys ja taloudellinen epävakaus. Löytyy myös yhteisiä kriisejä, kuten terrori-iskut, joukkoampumiset, luonnonkatastrofit ja ajankohtainen koronapandemia. Ihmisten on siis opittava selviytymään ja työskentelemään erittäin haastavien elämänkokemusten läpi. Korkean resilienssin myötä sopeudumme ja säilyttämme toimintakykymme myös haastavissa tilanteissa.

Resilienssi ei tarkoita sitä, että emme kokisi stressiä, emotionaalista kiihtymistä tai kärsimystä, vaan että emme anna vastoinkäymisten määritellä elämäämme.

 

Resilienssityyppejä on monenlaisia

Sanaa resilienssi käytetään usein yksinään edustamaan yleistä sopeutumiskykyä ja jaksamista, mutta se voidaan jakaa eri tyyppeihin:

  • Psykologinen
  • Emotionaalinen
  • Fyysinen
  • Yhteisöllinen

Psykologinen resilienssi tarkoittaa kykyä kestää henkisesti tai sopeutua epävarmuuteen, haasteisiin ja vastoinkäymisiin. Sitä kutsutaan joskus “henkiseksi lujuudeksi”. Ihmiset, joilla on korkea psykologinen resilienssi, kehittävät selviytymisstrategioita ja -ominaisuuksia, joiden avulla he voivat pysyä rauhallisina ja keskittyneinä kriisin aikana ja siirtyä eteenpäin ilman pitkäaikaisia ​​kielteisiä seurauksia.

Emotionaalinen resilienssi kertoo, miten selviydymme emotionaalisesti stressistä ja vastoinkäymisistä. Emotionaalisesti resilientit ihmiset ymmärtävät, mitä he tuntevat ja miksi. Ne hyödyntävät realistista optimismia myös kriisitilanteissa ja käyttävät ennakoivasti sekä sisäisiä että ulkoisia resursseja. Tämän seurauksena he pystyvät hallitsemaan stressitekijöitä ja tunteitaan terveellä, positiivisella tavalla.

Fyysinen resilienssi tarkoittaa kehon kykyä sopeutua haasteisiin, ylläpitää kestävyyttä ja voimaa sekä palautua nopeasti ja tehokkaasti. Se on ihmisen kyky toimia ja toipua sairastuessaan, joutuessaan onnettomuuksiin tai kohdatessaan muita fyysisiä haasteita.

Yhteisöllinen resilienssi viittaa ihmisjoukkojen kykyyn toipua epäsuotuisista tilanteista, kuten luonnonkatastrofeista, väkivaltaisuuksista, taloudellisista vaikeuksista ja muista yhteisöön kohdistuvista haasteista.

 

Miksi resilienssi on tärkeää?

Resilienssi antaa meille voimaa selviytyä traumasta, vastoinkäymisistä ja vaikeuksista. Resilientit ihmiset käyttävät helpommin edukseen resurssejaan, vahvuuksiaan ja taitojaan haasteiden ja takaiskujen voittamiseksi. Ihmiset, joilla ei ole resilienssiä, tuntevat itsensä todennäköisemmin avuttomiksi ja luottavat epäterveellisiin selviytymisstrategioihin (kuten asioiden välttely, eristäytyminen ja itselääkintä).

Myös resilientit ihmiset kokevat stressiä, takaiskuja ja vaikeita tunteita, mutta he hyödyntävät vahvuuksiaan ja etsivät itselleen apua haasteiden voittamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Resilienssi auttaa heitä hyväksymään tilanteen, sopeutumaan siihen ja siirtymään eteenpäin. Se on voimavara, jota käytämme elämän kuorman nostamiseen.

Resilienssi vahvistaa mielen joustavuutta ja itsenäistä ajattelua ja saa lyhyesti sanottuna meidät jaksamaan paremmin arjessamme. Mikäli koet, että kaipaat elämääsi juuri näitä asioita, kannattaa pitää silmät auki, lisätietoja uudesta palvelustani tulossa ihan lähiaikoina!