Purettu trauma parantaa jaksamistamme

Purettu trauma parantaa jaksamistamme

Trauman purun myötä resilienssimme kasvaa ja hermostomme pystyy säätelemään itseään luontaisesti ja optimaalisesti.  Helpoin tapa selittää miten purettu trauma parantaa jaksamistamme/resilienssiämme on käyttää TRAUMA – JAKSAMINEN ÄMPÄRIMALLIA, mitä monet psykologisen kentän ammattilaiset suosivat.

Ensimmäisessä kuvassa ämpärissä on rikkinäinen hana, mikä tarkoittaa, että emme saa luonnollisesti purettua traumaa kehostamme ja hermostostamme. Ämpärissä oleva traumataso nousee ja jaksamiselle jäämä tila on vähissä. Mitä suurempaa trauman määrää kannamme, sitä suuremmalla todennäköisyydellä jokin asia myös ”laukaisee” aiemmin kokemamme trauman aktiiviseen tilaan.

Toisessa kuvassa hana toimii ja saamme purettua traumaa luonnollisesti. Traumataso ei pääse nousemaan liian korkealle ja resilienssimme, eli jaksamisemme lisääntyy, auttaen meitä voittamaan arjen stressit ja haasteet. Mitä vähemmän meillä on traumaa hermostossamme, sitä parempi on jaksamisemme. Trauman vähenemisen myötä myös riskit ”triggeröityä” jostain vähenee.

 

Rikkinäinen hana:

Hermostomme luonnollinen tasapaino häiriintyy, ellemme saa purettua traumaa hermostostamme. Se on kuin hana menisi tukkoon ja ei enää toimisi kunnolla. Heikomman resilienssin myötä meidän on hankalampi selviytyä arjestamme. Traumaämpärimme on myös täynnä ”traumalaukaisimia”, mikä tarkoitta, että voimme suurella todennäköisyydellä triggeröityä jostain tapahtumasta ja joutua aktiivisen trauman tilaan. Voimme siis ”leimahtaa” (siirtyen ”Taistele tai pakene”- tilaan) tai ”sulkeutua itseemme” (Jähmety- tila) paljon helpommin. Molemmat tilat vaikuttavat negatiivisesti kykyymme toimia hyvin elämässä. Epätasapainossa oleva hermostomme voi saada elämän hallinnan tuntumaan ylivoimaiselta ja asiat, jotka olisivat hallittavissa säännellyssä tilassa, muuttuvat haasteellisiksi.

Toimiva hana:

Trauma Discharge hoitojen avulla et vain tyhjennä traumaämpäriäsi, vaan myös korjaat hanan, jotta trauma voi jatkossa poistua luonnollisesti. Tämä parantaa jaksamistasi, auttaen sinua palautumaan nopeammin arjen haasteista. Sinun on helpompi olla aidosti läsnä ja käyttää järkeäsi, sen sijaan että reagoisit tapahtumiin traumasta käsin. Hermostosi pystyy siirtymään luonnollisesti tilasta toiseen ja palautuu ”lepää ja sulattele”- tilaan aina kuin vaan mahdollista, juuri niin kuin sen on tarkoituskin. Elinvoimasi ja hyvinvointisi vahvistuu trauman vähentyessä.

 

Käytän myös itse samaa ämpärimallia Trauma Discharge hoitojen yhteydessä kartoittaakseni asiakkaitteni lähtötilannetta sekä heidän saavuttamaa tilannetta hoitojen päätteeksi. Muutokset mitä asiakkaani ovat saaneet aikaiseksi ovat olleet huikeita! Asiakkaitteni traumataso on laskenut keskimäärin noin 60% kahden kuukauden työskentelyn seurauksena.