TRANSACTIONAL BODYWORK

Transactional Bodywork

 

Olen viime kuukausien aikana opiskellut klassisen transaktioanalyysin psykologisia malleja sekä kommunikaatio-oppeja ja mitä tärkeintä niiden soveltamista hierontaan. Voin nyt ylpeydellä sanoa valmistuneeni TRANSACTIONAL BODYWORKER:ksi. Kyseistä nimihirviötä on hankala kääntää suoraan suomeksi, ainakaan ymmärrettävästi, joten ajattelin avata tarkemmin, mistä on kyse ja miten käymäni koulutus tulee näkymään työssäni.

 

Mitä TRANSACTIONAL BODYWORK käytännössä tarkoittaa?

Pystyn jatkossa auttamaan sinua entistä paremmin pääsemään tavoitteisiisi. Olen sitoutunut vastavuoroiseen ja tasa-arvoiseen kommunikaatioon sekä oikeasti kuuntelemaan sinua. Autan sinua myös tarvittaessa oivaltamaan, mistä mahdolliset fyysiset oireesi kumpuavat, lisäten itsetuntemustasi. Pyrin motivoimaan sinua osallistumaan aktiivisesti hoitoprosessin luomiseen, ja sinä pääset olennaisesti vaikuttamaan saamaasi hoitoon. Se on sekä voimaannuttavaa että sitouttavaa, mikä on keskeistä hoidon onnistumisen kannalta.

Avoimen ja suoran kommunikaation ja yhdessä sopimisen lisäksi TRANSACTIONAL BODYWORK – koulutus on antanut minulle työkalut auttamaan sinua aktivoimaan mielesi kehon paranemisprosessissa. Aivan kuten voit visualisoida tuolin muodon ja koon, jonka päällä istut, pystyt visualisoimaan kehosi voivan paremmin. Kun mielesi ”näkee”, kehosi vastaa. Otetaanpa esimerkkinä, että kompastut ja lyöt jalkasi. Keskittymällä siihen, miten paljon sinuun sattuu, jalkaasi todennäköisesti sattuu enemmän ja enemmän. Jos sen sijaan keskityt ajatukseen: ”Huh, onneksi ei käynyt kuinkaan.”, ja jatkat päivääsi normaaliin tapaan, kehosi vastaanottaa viestin, että kaikki on kunnossa ja ei keskity kipuun jalassa. Keskittymällä siihen, että näemme asiat positiivisessa mielessä, negatiivisen sijaan vaikuttaa kokemaamme hyvinvoinnin määrään. Pähkinänkuoressa se mihin keskityt, lisääntyy.

TRANSACTIONAL BODYWORK -koulutuksen avulla voin jatkossa tarjota sinulle entistä kokonaisvaltaisempaa hoitoa.

 

Miten se näkyy työssäni?

Käytän tässä käytännön esimerkkiä, havainnollistamaan paremmin, mistä TRANSACTIONAL BODYWORK:ssa on kyse.

Asiakas saapuu vastaanotolleni ja kertoo että hänellä on selkä jumissa ja tarvitsee siihen hoitoa. Keskustellessamme asiasta tarkemmin ilmenee, että hänellä on itse asiassa paineen tunnetta rinnassa, ja että hänen on hankala hengittää. Selviää myös, että hänellä on kovat paineet töissä ja on viime aikana kokenut olonsa hyvin stressaantuneeksi. Voidaan siis sanoa, että asiakkaan kokemat oireet todennäköisesti ovat suurimmalta osin psykosomaattisia eli mielestä johtuvia. Silloin prioriteetti hoidon onnistumisen kannalta on se, että asiakas saa apua stressiin. Ei se, että saadaan selkälihakset rentoutettua. Rentouttamalla pelkästään selän lihakset emme hoida ongelman juurisyytä vaan pelkästään oiretta, jolloin oireet palaavat hyvin nopeasti vaivaamaan asiakasta uudestaan, vaikka hän saisikin hetkellistä apua fyysiseen vaivaansa.

NO HANDS: in ainutlaatuisen menetelmän avulla voin hoitaa sinua kokonaisuutena ja vaikuttaa myönteisesti oloosi fyysisellä, energisellä, emotionaalisella, psyykkisellä ja henkisellä tasolla, hoitaen juurisyyn oireidesi takana.

Ei tietenkään löydy kahta samanlaista tilannetta ja välillä syy, vaikka juuri selän kireyteen, johtuu ihan suoraan esimerkiksi epätavallisesta fyysisestä rasituksesta kuten katon maalaamisesta. Silloin lähestymistapa on puhtaasti fysiologinen. Tarkoituksena ei ole nähdä tai kehittää ongelmia siellä missä niitä ei ole vaan hoitaa jokaista asiakasta hänen tarvitsemalla tavalla. Lisäkoulutus on antanut minulle eväät syventämään haastattelua entisestään sekä saamaan selvyyttä siihen, mikä oireita mahdollisesti aiheuttaa, jotta lähdetään hoitamaan asiakasta oikeasta näkökulmasta. Se, että käytetään hieman enemmän aikaa alkuhaastattelussa tarkoittaa, että saat tarkoituksenmukaisinta hoitoa, juuri sinulle.

 

Mihin TRANSACTIONAL BODYWORK pohjautuu?

TRANSACTIONAL BODYWORK on yhdistelmä transaktioanalyysin perusteita ja NO HANDS hierontaa.

Transaktioanalyysi

Transaktioanalyysi (TA) on myönteinen ja ihmiskeskeinen psykologian muoto, jonka perusajatuksia on vastuullisuus omista tekemisistä ja kyky tehdä muutoksia itsessään. Sitä käytetään psykoterapian, neuvonnan ja ohjauksen, kasvatuksen ja koulutuksen sekä organisaatiokonsultoinnin välineenä. Uusin aluevaltaus on hieronta.

Keskeistä on muutokseen pyrkiminen ja tämän muutostavoitteen määritteleminen sopimukseksi, jossa ovat mukana sekä asiakas että terapeutti. Terapeuttinen suhde TA:ssa perustuu oletukseen, että ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että terapeutti ja asiakas ovat samalla tasolla. Ei toistaan ylempänä tai alempana ja heidän välillään on molempia sitova työskentelysopimus.

Transaktioanalyysi ja NO HANDS

Sekä TA: ssa että NO HANDS:ssa asiakkaalla on keskeinen rooli ja molemmissa asiakasta kannustetaan olemaan aktiivinen osa hoitoprosessia. Molemmissa ihmisiä pidetään myös tasavertaisina, eli vastaanotollani olemme molemmat yhtä tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta. Sekä TA että NO HANDS pohjautuvat lisäksi ajatukseen, että vastaukset löytyvät sinusta, asiakkaasta.

Uskon vahvasti siihen, että ihminen on kokonaisuus ja ettei kehoa ja mieltä tule hoitaa erillisinä. Tämä koulutuskokonaisuus on vain entisestään vahvistanut ajatuksiani sen suhteen. Olen kurssin aikana päässyt seuraamaan ja itse myös kokemaan, miten syvällinen vaikutus oikeanlaisella kommunikaatiolla on hyvinvointiimme. Miten tärkeä on tulla kohdatuksi sellaisena kuin on. Oikeasti tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja miten luottamusta herättävä kokemus se on.

 

Mikä tulee muuttumaan TRANSACTIONAL BODYWORK koulutukseni myötä?

Hieronnalla tulee edelleen olemaan pääpaino työssäni, mutta oikeanlainen vuoropuhelu, mm. haastatteluvaiheessa, tulee jatkossa olemaan vielä olennaisempi hoidon onnistumisen kannalta, kuin mitä se on ollut tähän mennessä.

TRANSACTIONAL BODYWORK: ssa ei missään nimessä ole kyse psykoterapiasta, vaikka olenkin sitä opiskellut. Minulle ei edelleenkään tarvitse kertoa mitään, mitä et halua ja en lähde utelemaan henkilökohtaisia asioitasi. Työskentelen kuten aiemminkin asiakaslähtöisesti, eli otan sinut vastaan sellaisena kuin olet.

Hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi kyse on siitä, että sovimme asioista yhdessä, sitoudumme hoitoon ja olemme selkeitä ja avoimia vuoropuhelussamme, jotta saisit kaiken toivomasi hoidoistani.